Brooklyn Museum – מוזיאון ברוקלין הוא חלק מקומפלקס גדול יותר, הכולל את הגן הבוטני של ברוקלין ואת גן החיות של פרוספקט פארק.
במוזיאון מוצגות תערוכות קבועות על תרבויות שונות, ביניהן מצריים העתיקה ואמנות מודרנית וכן תערוכות זמניות שונות, כרגע מציגה בו התערוכה של Frida Kahlo, פרידה קאלו, Appearances Can Be Deceiving. התערוכה מתמקדת בפרידה יותר מאשר ביצירות האמנות שלה ומציגה בגדים, תכשיטים, ואפילו חפצים אישיים של האמנית
ביום השבת הראשון של כל חודש הכניסה למוזיאון, ולרוב הפעילויות וההופעות שבו היא בחינם בין השעות 17:00 ל- 23:00