הסיילו קיים כבר כעשר שנים, ימי הזוהר שלו כבר מאחוריו, והמקום לא גדול במיוחד, אבל יש בו לפעמים מסיבות טובות, והוא עדיין על המפה.