מוזיאון המתמטיקה מציג תערוכות ותכניות דינמיות במטרה להגביר את מודעות הציבור למתמטיקה דרך פעילויות להבנת הטבע המתפתח, היצירתי והאנושי של המתמטיקה.
במוזיאון תערוכות אינטראקטיביות, פעילויות ורעיונות, המתאימים מאוד לילדים.