פרסום סאבלט או סוופ הוא מודעה על חיפוש/הצעת מקום מגורים לשכירות לתקופת זמן מסויימת החל מכמה ימים וכלה בכמה שנים תמורת תשלום או תמורת החלפה בעד מקום מגורים במדינה האחרת. שימו לב, על פי חוק המלונות העירוני של ניו יורק, אין להשכיר דירת מגורים לתקופה פחותה מ- 29 יום.

Error: Contact form not found.