תקנון הזמנת כרטיסים של CityPASS: 

שובר מודפס אחד לכל אדם חייב להיות מוחלף בחוברת כרטיסים של CityPASS באטרקצית CityPASS הראשונה שבה תבקרו, בתוך 6 חודשים ממועד הרכישה. תעודה מזהה עם תמונה בשפה האנגלית (כמו למשל רישיון נהיגה בינלאומי או דרכון) תידרש להחלפת השובר בחוברת הכרטיסים. השוברים אינם ניתנים להעברה ואין להם ערך מזומן.

ניתן לממש את השובר רק פעם אחת. מימוש שובר יותר מפעם אחת או כל שימוש אחר לרעה הינו עבירה פלילית. הרוכשים מקבלים על עצמם אחריות על כל שובר ונותנים את הסכמתם לחיוב כרטיס האשראי שלהם על כל שימוש לרעה.

CityPASS Inc אינו אחראי לאיבוד, גניבה או נזק לחוברות כרטיסים. חוברות CityPASS אינן ניתנות להעברה. החזרים מוצעים על חוברות כרטיסים שלא נעשה בהן שימוש תוך 365 ימים מיום הרכישה בהתאם למדיניות ההחזרה של החברה.

חוברות כרטיסי CityPASS תקפות במשך 9 ימים החל מיום השימוש הראשון. כרטיסים תקפים ליום אחד ותוקפם פג אם הוסרו מהחוברת.

חוברות CityPASS שנעשה בהן שימוש חלקי או מלא לא ניתנות להחזרה. אין החזרים או החלפות על חוברות CityPASS אלה או על חלק מהן.

GONY.co.il פועל בהתאם לתקנון ונהלי CityPASS, Inc.