CityPASS פרטיות ואבטחה  

CityPASS , Inc ("CityPASS"), מחוייבת להגנה על פרטיות לקוחותיה, ולכן יצרה את הצהרת מדיניות זו ("Policy") כדי להסביר את נהלי הפרטיות שלה ואת נהליה.

ב- CityPASS מאמינים כי אתם זכאים לדעת מה המידע שאוספים מכם, כמו גם להבין כיצד משתמשים ומגנים על מידע זה ב- CityPASS.

CityPASS תשנה ותעדכן מדיניות זו על פי שינויי הנהלים בתוך citypass.com. כדאי לשוב ולעיין בדף זה למידע העדכני ביותר.

מדיניות זו חלה על אתר האינטרנט של CityPASS, שנועד לשימושם של אנשים המתגוררים ברחבי העולם, ועבור הזמנה ואספקה ​​של חוברות סיטיפס וכרטיסים באימייל.

על ידי רכישה, מנוי או שימוש באתר האינטרנט של CityPASS, אתם מסכימים לתנאים המפורטים במדיניות זו.

1 . מידע ש-CityPASS אוסף 

CityPASS אוסף מגוון רחב של מידע זיהוי אישי של לקוחות ומבקרים באתר האינטרנט שלו על מנת להבטיח הצעות ייחודיות. בשימוש במונח "מידע זיהוי אישי", הכוונה למידע שקשור באופן ישיר עם, או שיכול לשמש כדי לזהות, אדם ספציפי. מידע זה כולל שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, או מידע על פעילויות הקשורות ישירות לאותו אדם אשר יאפשר פנייה פיזית או מקוונת לאותו אדם.

מידע שאתה נותן ל- CityPASS

תשלום: CityPASS אוסף מידע שאתם נותן לנו – כגון שם, הכתובת לחיוב, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ו/או מספר כרטיס אשראי – כאשר אתם רוכשים מאתר האינטרנט של CityPASS.

בלוג / מנוי לניוזלטר: CityPASS אוסף את כתובת הדוא"ל בלבד.

CityPASS אינו אוסף מידע אישי מזהה ללא הסכמתך.

כדי לראות כיצד CityPASS משתמש, חושף ומגן על המידע האישי שנאסף אנא קראו את המשך מדיניות זו.

2 . שימוש במידע זיהוי אישי

שימוש פנימי: CityPASS אוסף מידע זיהוי אישי של לקוחות לצורך משלוח CityPASS ו/או על מנת ליצור עמכם קשר ישירות בנוגע להזמנתכם. בנוסף, CityPASS גם משתמש בבסיס נתונים של כתובות דואר אלקטרוני opt-in כדי לספק מידע למשתמשים שנרשמו כמנויים.

סקרי לקוחות: מעת לעת ייתכן שתוכלו להשתתף בסקרים כדי לעזור לשפר את מוצרי ואת אתר CityPASS. כל מידע מזהה אישי ש- CityPASS עשוי לאסוף מכם בסקר יהיה רק בשימוש פנימי על ידי CityPASS, אלא אם כן יוסבר אחרת בהוראות סקרי לקוחות מסוימים. כל מידע זיהוי אישי שתספקו למטרותיו של סקר מסויים ישמש בהתאם למדיניות זו.

שימוש של צד שלישי: CityPASS לא חושף , משתף או מוכר מידע אישי לצדדים שלישיים שותפים או שאינם שותפים.

3 . גילוי של מידע זיהוי אישי

העברות עסקיות: מידע על משתמשים ולקוחות, ובכלל זה פרטי זיהוי אישי, עשויות להיות מועברות כחלק ממיזוג, רכישה, או מכירה של נכסי החברה. המידע יכול להיות גם מועבר במקרה הלא סביר של חדלות פירעון, פשיטת רגל, או כינוס נכסים שבו מידע המאפשר זיהוי אישי יועבר כאחד מהנכסים העסקיים של CityPASS.

4 . ביטחון

אבטחת המידע בנוגע להזמנתכם מאוד חשובה לנו. כל התשלומים מתבצעים דרך PayPall.

5 . אכיפה

CityPASS בוחן באופן שוטף את עמידתו במדיניות פרטיות זו. אנא צרו קשר עם כל שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בטיפול במידע אישי. כאשר CityPASS מקבל תלונות רשמיות בכתב, מדיניותו היא יצירת קשר עם הלקוחות או המתלוננים בנוגע לדאגותיהם.

9 . עדכון מדיניות: 

CityPASS ישנה או יעדכן מדיניות זו אם ישתנו שיטות העבודה שלו, אם ישתנו השירותים הקיימים, יתווספו שירותים חדשים, או ייפתחו דרכים טובות יותר להודיע ​​לכם על שירותים ש- CityPASS חושב שיעניינו אתכם. כדאי לשוב ולעיין בדף זה למידע ושינויים עדכניים.

10. יצירת קשר

אם יש לכם שאלות, הערות או חששות בנוגע למדיניות זו, אנא שלחו דואר אלקטרוני gonywebsite@gmail.com (ניתן לכתוב בעברית), או ל- info@citypass.com (באנגלית), או התקשרו ל- ++18883305008 (באנגלית), או שאתם יכולים לכתוב באנגלית לכתובת:

CityPASS, Inc.
Attn: Privacy Officer
27 Arrow Root Lane
Victor, Idaho 83455

 CityPASS מחוייבת למדיניות שנקבעה בפוליסה זו.
מדיניות זו נכנסת לתוקף החל מ: פברואר 2010.

GONY.co.il פועל בהתאם לתקנון ונהלי CityPASS, Inc.