Madison Square Park – מאדיסון סקוור פארק ממוקם בלב איזור מסחרי וסואן, ומאוד נחמד לקחת הפסקה ולשבת שם לנוח מפעילויות היום.
בפארק מתקיימות פעילויות ומוצגות תערוכות רבות. בחודשי הקיץ יש פעילויות לילדים. ניתן לבדוק את לוח האירועים באתר הפארק.