תקנון לשימוש באתר האינטרנט www.gony.co.il
מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה. אם אינך מסכים לאמור בהסכם זה הנך מתבקש לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישת גולש לשירות, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולש, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא.
4. הנהלת האתר רשאית לבצע שינויים להסכם זה או לנספחיו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדית, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש. תנאים חדשים אלו יחייבו אתכם מרגע פרסומם באתר.
5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
6. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
7. אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה. לתשומת לבכם: התחזות היא עבירה פלילית.
8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
10. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
11. האתר ותכניו נועדו לשימוש פרטי. אם ברצונכם לעשות באתר שימוש אחר כגון פרסום, אנא פנו אל מערכת האתר דרך הלינק: https://www.gony.co.il/contact/contact-us/. האתר בלבד רשאי להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי.
12. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
13. ככל שהגולש יתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, והאתר לא יהיה צד להתקשרות אף אם נוצרה באמצעות האתר או באמצעות קישור ו/או פרסומת שהוצבו באתר. האתר אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולש כתוצאה מהתקשרויות כאלה.
14. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
15. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד וחל כל איסור לעשות באתר ו/או בתכנים המפורסמים בו שימוש מסחרי כלשהו. אין לבצע שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרטי המידע, התוכנה, הצילומים, השירותים והמוצרים אשר מקורם באתר זה.
16. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לכם או לרכושכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.
17. שירותי האתר ניתנים As-Is והאתר אינו מבטיח את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינו מבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר. כשאתה משתמש באתר אתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר, מי מספקיו או מי מטעמו.
18. האתר אינו אחראי על כל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו לגולש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים באתר.
19. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
20. האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו בו יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
21. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.